Banner top

Przyszłość współpracy po zakończeniu grantu

W dniu 28.06.2016 T. Batsch i D. Rybka uczestniczyli w Genewie w spotkaniu z partnerami szwajcarskimi. Celem wyjazdu było przedyskutowanie rezultatów osiągniętych w kończącym się grancie oraz omówienie planów na przyszłość. Dyskusja dotyczyła głównie projektu POLAR. Obie strony wyraziły wolę kontynuowania współpracy. Nakreślono kierunki dalszego działania wskazując dwie główne dziedziny: budowa prototypu detektora Czerenkowa o szerokim kącie obserwacji oraz wykonanie drugiej wersji elektroniki POLAR nadającej się do zastosowań przemysłowych – przede wszystkim w tomografii komputerowej. Przedyskutowano i podzielono zadania związane z poszukiwaniem dalszych źródeł finansowania.

W spotkaniu brali udzial:
T. Batsch, D. Rybka, N. Produit, M. R. Kole, A. Neronov, M.Logossou.