Banner top

Przedłużenie terminu zakończenia grantu SWISS

Decyzją Połączonego Komitetu Naukowego termin zakończenia grantu SWISS został przedłużony do 30.06.2016.
Jednocześnie grant uzyskał dofinansowanie łącznie dla strony polskiej i szwajcarskiej w wysokości 257 312,61 PLN.