Banner top

Prace nad detektorem POLAR w PSI

W ramach wizyty mgr inż. Dominika Rybki w Paul Scherrer Institut, Villingen, Szwajcaria w dniach 15.09-1.10.2014 zostały wykonane następujące prace:

  • Przystosowanie oprogramowania Centralnego Trygera detektora POLAR do obsługi pakietów z modułów front-end z danymi o niestałej długości.
  • Przedefiniowanie pakietów danych trygerowych.
  • Praca nad dokumentem „Software Specification Design”.
  • Dyskusja na temat dalszych planów rozwoju oprogramowania firmware dla Centralnego Trygera oraz modułów elektroniki fron-tend.