Banner top

O projekcie

Technologie informatyczne dla potrzeb obserwacji astrofizycznych w szerokim zakresie energetycznym

Projekt o numerze PSPB – 200/2010

W dniu 31 sierpnia 2011 roku w Warszawie została zawarta Umowa pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji a Narodowym Centrum Badań Jądrowych na realizację Projektu dofinansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego 2009-2017.

Okres realizacji projektu: 2011 – 2014

Wartość Projektu: 4 138 804 PLN

Projekt finansowany:

  • w 85% przez Szwajcarską Radę Federalną oraz
  • w 15% ze środków pochodzących z budżetu Polski

Parterzy Projektu

  • ISDC – Data Centre for Astrophysics, University of Geneva, SWITZERLAND
  • DPNC – Department of Particle Physics, Faculty of Sciences, University of Geneva, SWITZERLAND

Zastępca Kierownika Projektu

dr Tadeusz Batsch
tadeusz.batsch [at] ncbj.gov.pl
Zakład Elektroniki i Systemów Detekcyjnych
Tel. +48 22 71 80 05 47

Główne cele Projektu
Budowa astrofizycznego, komputerowego centrum naukowego, gromadzącego, dystrybuującego i analizującego dane eksperymentalne, dostarczającego oprogramowanie oraz wsparcie sprzętowo-techniczne do analizy danych eksperymentalnych. Centrum to bazować będzie na obecnych projektach astronomicznych prowadzonych przez Narodowe Centrum badań Jądrowych takich jak: POLAR, INTEGRAL, Pi of the Sky, JEM-EUSO.

Zobacz też:

http://www.programszwajcarski.gov.pl
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ