Banner top

Polskie urządzenia poleciały w kosmos razem z chińskim modułem orbitalnym

Dnia 15. 09.2016 aparatura POLAR została wyniesiona na orbitę na pokładzie chińskiego modułu orbitalnego Tiangong-2 (TG-2). Informacje o zdarzeniu podała Polska Agencja Prasowa

Testy integracyjne detektora POLAR na stacji TG-2

W ostatnim czasie aparatura POLAR przechodzi testy integracyjne na stacji TG-2 (Tianggong 2), która planowana jest do wyniesienia na orbitę w 2016 roku. Do tej pory ukończone zostały testy elektryczne, badania wibracyjne, jak również testy próżniowe. Wyniki badań spełniają wymagania projektowe.

Prace nad detektorem POLAR w PSI

W ramach wizyty mgr inż. Dominika Rybki w Paul Scherrer Institut, Villingen, Szwajcaria w dniach 15.09-1.10.2014 zostały wykonane następujące prace: Przystosowanie oprogramowania Centralnego Trygera detektora POLAR do obsługi pakietów z modułów front-end z danymi o niestałej długości. Przedefiniowanie pakietów danych trygerowych. Praca nad dokumentem „Software Specification Design”. Dyskusja na temat dalszych planów rozwoju oprogramowania firmware ...

Prace nad POLAREM w IHEP

W dniach 14-27.08.2014 mgr inż. Dominik Rybka przebywał w Instytucie Fizyki Wysokich Energii IHEP w Beijin, Chiny. Celem wyjazdu było testowanie oraz przygotowanie modelu lotnego detektora Polar przed przekazaniem go do chińskiej agencji kosmicznej w celu wykonania testów integracyjnych z platformą satelitarną. W ramach wizyty zostały przeprowadzone następujące prace: Naprawa złącza JTAG umożliwiającego przeprogramowanie układów ...

Prace nad Centralnym Trygerem w eksperymencie Polar

W dniach 10-31.07. 2014 mgr inż. Dominik Rybka przebywał w ośrodku PSI w Szwajcarii. Celem wyjazdu był rozwój oraz testowanie oprogramowania firmware dla Centralnego Trygera w eksperymencie Polar. Płyta Centralnego Trygera w instrumencie Polar realizuje funkcje globalnego trygera eksperymentu, komunikacji z 25 modułami elektroniki frontend i satelitą oraz sterowania zasilaczami wysokiego i niskiego napięcia. Płyta ...

Instrukcja łączenia się z repozytorium SVN Polara

Na stronie http://vo.psap.pl/software.php została umieszczona informacja jak poprawnie skonfigurować i włączyć repozytorium SVN Polara.

Testy pojedynczych modułów w projekcie POLAR

W projekcie POLAR prowadzone są testy pojedynczych modułów (elektronika + scyntylatory). Badane są zarówno elementy produkcji chińskiej jak i europejskiej. Ponadto, w lipcu planowane jest przeprowadzenie selekcji modułów, które zostaną umieszczone w modelu lotnym detektora (Flight Model ). Moduły te zostaną przekazane do zapasowego zestawu lotnego.

Testy termiczne detektora POLAR

W Paul Scherrer Institut w Szwajcarii zostały przeprowadzone testy termiczne detektora POLAR. W testach uczestniczył dr Tadeusz Batsch.

Next evaluation of POLAR software tests using resource of Centrum Informatyczne Świerk

1. Introduction In this report an ability of parallel Polar data processing using cluster of Centrum Informatyczne Świerk (hereafter CIŚ) has been presented. Chapter two contain a description of testing environment in chapter three details of parallel calculation described. Chapter four and five presents respectively example (sort of how to) of CIŚ cluster using in ...

Testy instrumentu badawczego POLAR

W dniach 8–15.06.2013 roku, mgr Tomasz Krakowski, przebywał w Ośrodku TERNI we Włoszech. Celem wyjazdu było przeprowadzenie testów instrumentu badawczego POLAR. Testy polegały na badaniu zachowania urządzenia w zmiennych warunkach temperaturowych, w próżni. W zadanych zakresach temperatur przeprowadzane były testy funkcjonalne całego urządzenia oraz poszczególnych modułów. Ponadto, przeprowadzono również testy wibracyjne urządzenia.