Banner top

Polskie urządzenia poleciały w kosmos razem z chińskim modułem orbitalnym

Dnia 15. 09.2016 aparatura POLAR została wyniesiona na orbitę na pokładzie chińskiego modułu orbitalnego Tiangong-2 (TG-2). Informacje o zdarzeniu podała Polska Agencja Prasowa

Testy integracyjne detektora POLAR na stacji TG-2

W ostatnim czasie aparatura POLAR przechodzi testy integracyjne na stacji TG-2 (Tianggong 2), która planowana jest do wyniesienia na orbitę w 2016 roku. Do tej pory ukończone zostały testy elektryczne, badania wibracyjne, jak również testy próżniowe. Wyniki badań spełniają wymagania projektowe.

Testowa baza danych WISE

W ramach projektu „Opracowanie bazy danych eksperymentu WISE” stworzona została testowa baza danych zawierająca informację (nazwy, współrzędne, fotometrię) obiektów obserwowanych przez satelitę WISE. Całość projektu została oparta o architekturę klient-serwer-baza_danych. W modelu tym klientem jest użytkownik, który może pobrać interesujące go dane poprzez stworzony w tym celu interfejs webowy. Wspomniany interfejs umożliwia odpytanie bazy o ...

Virtual multiobservatory zostanie wzbogacone o dane z projektu WISE

Dr Artur Narwid dołączył do zespołu budującego bazę danych eksperymentu WISE. Docelowo interfejs wyszukiwarki na stronie vo.psap.pl/ będzie umożliwiał przeszukiwanie danych bezpośrednio w nowej bazie.

Automatyczna klasyfikacja danych z eksperymentu VIPERS

Mgr Tomasz Krakowski we współpracy z dr Katarzyną Małek prowadzi prace związane z automatyczną klasyfikacją danych z eksperymentu VIPERS. Główna koncepcja obejmuje wykorzystanie algorytmów uczenia nienadzorowanego. Aktualnie prace polegają na wyborze optymalnego algorytmu oraz środowiska pracy.

Prace nad detektorem POLAR w PSI

W ramach wizyty mgr inż. Dominika Rybki w Paul Scherrer Institut, Villingen, Szwajcaria w dniach 15.09-1.10.2014 zostały wykonane następujące prace: Przystosowanie oprogramowania Centralnego Trygera detektora POLAR do obsługi pakietów z modułów front-end z danymi o niestałej długości. Przedefiniowanie pakietów danych trygerowych. Praca nad dokumentem „Software Specification Design”. Dyskusja na temat dalszych planów rozwoju oprogramowania firmware ...

Prace nad POLAREM w IHEP

W dniach 14-27.08.2014 mgr inż. Dominik Rybka przebywał w Instytucie Fizyki Wysokich Energii IHEP w Beijin, Chiny. Celem wyjazdu było testowanie oraz przygotowanie modelu lotnego detektora Polar przed przekazaniem go do chińskiej agencji kosmicznej w celu wykonania testów integracyjnych z platformą satelitarną. W ramach wizyty zostały przeprowadzone następujące prace: Naprawa złącza JTAG umożliwiającego przeprogramowanie układów ...

Prace nad Centralnym Trygerem w eksperymencie Polar

W dniach 10-31.07. 2014 mgr inż. Dominik Rybka przebywał w ośrodku PSI w Szwajcarii. Celem wyjazdu był rozwój oraz testowanie oprogramowania firmware dla Centralnego Trygera w eksperymencie Polar. Płyta Centralnego Trygera w instrumencie Polar realizuje funkcje globalnego trygera eksperymentu, komunikacji z 25 modułami elektroniki frontend i satelitą oraz sterowania zasilaczami wysokiego i niskiego napięcia. Płyta ...

Instrukcja łączenia się z repozytorium SVN Polara

Na stronie http://vo.psap.pl/software.php została umieszczona informacja jak poprawnie skonfigurować i włączyć repozytorium SVN Polara.

WISE – pierwsza seria obliczeń

Mgr Tomasz Krakowski, we współpracy z Dr Katarzyną Małek, wykorzystując zasoby Centrum Informatycznego Świerk, zakończył pierwszą serię obliczeń dla eksperymentu WISE. Uzyskane wielokrotne przyspieszenie prac stanowi dobry prognostyk na przyszłość.