Banner top

Spotkanie projektu POLAR w Pekinie

W dniach 3 – 9. 02 2012 w Pekinie (Chiny) odbyło się spotkanie robocze projektu POLAR. Projekt PSAP na nieniejszym spotkaniu reprezentowała mgr inż. Aleksandra Rutczyńska.

Scyntylatory dla projektu POLAR

Zakończono wykonywanie serii pilotowej plastikowych scyntylatorów do polarymetru w projekcie POLAR. Powierzenie nam tego zadania było rezultatem międzynarodowego uznania w dziedzinie badań detektorów promieniowania jonizującego

Spotkanie „Kick-off” w Świerku

W dniach 10–11.10.2011 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbyło się spotkanie “kick-off” projektu. Ze strony szwajcarskiego Partnera, uczestniczyli Dr Nicolas Produit oraz Dr Neal Gauvin. Na spotkaniu omówiona została sytuacja w interesujących nas astrofizycznych projektach międzynarodowych: POLAR, INTEGRAL i JEM-EUSO. Nacisk został położony na projekt POLAR. Omówione zostały również zarysy koncepcji pracy w ...

Rozpoczęcie projektu

W dniu 31 sierpnia 2011 roku w Warszawie została zawarta Umowa pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, a Narodowym Centrum Badań Jądrowych na realizację Projektu dofinansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego 2009-2017.