Banner top

Satelita LOFT na konferencji PNS2014

W dniach 28 lipca – 1 sierpnia 2014 roku, dr Agnieszka Majczyna uczestniczyła w odbywającej się co dwa lata konferencji “Physics of Neutron Stars – 2014” w Sankt Petersburgu. Na konferencji zostały zaprezentowane w formie plakatu wyniki uzyskane w ramach projektu SWISS dotyczące oszacowania możliwości wyznaczenia masy i promienia gwiazdy neutronowej na podstawie obserwacji planowanego ...

Prace nad Centralnym Trygerem w eksperymencie Polar

W dniach 10-31.07. 2014 mgr inż. Dominik Rybka przebywał w ośrodku PSI w Szwajcarii. Celem wyjazdu był rozwój oraz testowanie oprogramowania firmware dla Centralnego Trygera w eksperymencie Polar. Płyta Centralnego Trygera w instrumencie Polar realizuje funkcje globalnego trygera eksperymentu, komunikacji z 25 modułami elektroniki frontend i satelitą oraz sterowania zasilaczami wysokiego i niskiego napięcia. Płyta ...

Instrukcja łączenia się z repozytorium SVN Polara

Na stronie http://vo.psap.pl/software.php została umieszczona informacja jak poprawnie skonfigurować i włączyć repozytorium SVN Polara.

Uniwersalny interfejs użytkownika klastra CIŚ

Dr Artur Narwid opracował uniwersalny interfejs użytkownika klastra CIS (UUI-CIS). Narzędzie to znacznie upraszcza prowadzenie obliczeń przy użyciu zasobów Centrum Informatycznego Świerk.

Konferencja Multiwavelenght surveys: Galaxy Formation and Evolution from the Early Universe to Today

W dniach 10-16 czerwca 2014 roku, prof. Agnieszka Pollo uczestniczyła w Dubrowniku, Chorwacja, w konferencji: „Multiwavelenght surveys: Galaxy Formation and Evolution from the Early Universe to Today”, gdzie zaprezentowała, w formie plakatu, wyniki uzyskane w ramach projektu PSAP. Ważnym elementem pobytu były dyskusje z obecnymi i potencjalnymi współpracownikami na temat trwających i przyszłych przeglądów nieba ...

WISE – pierwsza seria obliczeń

Mgr Tomasz Krakowski, we współpracy z Dr Katarzyną Małek, wykorzystując zasoby Centrum Informatycznego Świerk, zakończył pierwszą serię obliczeń dla eksperymentu WISE. Uzyskane wielokrotne przyspieszenie prac stanowi dobry prognostyk na przyszłość.

Testy pojedynczych modułów w projekcie POLAR

W projekcie POLAR prowadzone są testy pojedynczych modułów (elektronika + scyntylatory). Badane są zarówno elementy produkcji chińskiej jak i europejskiej. Ponadto, w lipcu planowane jest przeprowadzenie selekcji modułów, które zostaną umieszczone w modelu lotnym detektora (Flight Model ). Moduły te zostaną przekazane do zapasowego zestawu lotnego.

Analiza danch astrofizycznych na komputerach CIŚ

Mgr Tomasz Krakowski uruchomił w Centrum Informatycznym Swierk oprogramowanie do analizy danych astrofizycznych z jednego z naszych projektów partnerskich. Dzięki zastosowaniu równoległych obliczeń na wielu rdzeniach uzyskano istotne przyspieszenie wykonywania skryptu.

Testy termiczne detektora POLAR

W Paul Scherrer Institut w Szwajcarii zostały przeprowadzone testy termiczne detektora POLAR. W testach uczestniczył dr Tadeusz Batsch.

Linki do filmów popularnonaukowych

Na naszej stronie internetowej w dziale Ciekawe linki zostały zamieszczone linki do filmów popularnonaukowych tematycznie związanych z projektami realizowanymi w ramach naszego grantu. Zapraszamy do oglądania.