Banner top

Nowa wersja programu Iris

Smithsonian Astronomical Observatory ogłosiło opublikowanie wersji 2.1 programu Iris. Program umożliwia publiczny dostęp i analizę publikowanych przez międzynarodowe konsorcjum Wirtualnego Obserwatorium danych.

Cztery wybuchy supernowej – artykuł w rp.pl

W internetowym wydaniu Rzeczpospolitej – rp.pl – 23.03.2015 roku ukazał się artykuł dotyczący wykorzystania zjawiska soczewkowania. Cztery zdjęcia eksplodującej supernowej znajdującej się w odległych rejonach Wszechświata wykonali astronomowie przy użyciu teleskopu Hubble. Było to możliwe dzięki zjawisku soczewkowania grawitacyjnego.

Górnicy na Księżyc – artykuł w rp.pl

W internetowym wydaniu Rzeczpospolitej – rp.pl – 12.03.2015 roku ukazał się artykuł dotyczący planów eksploracji złóź na Księżycu. Prywatna firma przygotowuje lądownik, który poleci na Srebrny Glob już w przyszłym roku. Będzie szukał cennych metali i minerałów.

Czarna dziura gigant – artykuł w rp.pl

W internetowym wydaniu Rzeczpospolitej – rp.pl – 25.02.2015 roku ukazał się artykuł dotyczący odkrycia kwazara SDSS J0100+2802. Nieprawdopodobnie wielką czarną dziurę odkrył międzynarodowy zespół astronomów.

Zakończenie zadania Monte-Carlo simulations

Z dniem 31.12.2014 zostały zakończone prace w zadaniu „Monte-Carlo simulations”. Krótka informacja o rezultatach jest zamieszczona w zakładce „Virtual Observatory” dostępnej na niniejszej stronie internetowej projektu.

Przedłużenie terminu realizacji projektu PSAP

W związku z przedłużającymi się pracami w projekcie POLAR stanowiącym najistotniejszy element współpracy w grancie PSAP został złożony wniosek o przedłużenie terminu jego realizacji do dnia 30.09.2015. Wniosek został zaakceptowany na przełomie roku.

Integrating Georgia into the network of European robotic telescopes

W dn. 25.11.2014 do Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Nauki, w ramach programu SCOPES2, został złożony wniosek o sfinansowanie projektu „Integrating Georgia into the network of European robotic telescopes”. Wniosek jest konsekwencją dotychczasowej współpracy w projekcie PSAP i sygnalizuje obustronną chęć jej rozszerzenia o nowe ośrodki.

Wizyta w ośrodku IHEP w Pekinie

W dniach 02-12.11.2014 mgr inż. Dominik Rybka przebywał w ośrodku IHEP w Pekinie. Celem była kontynuacja prac przy modelu lotnym aparatury POLAR oraz przedyskutowanie planów pracy na najbliższą przyszłość.

Prace nad detektorem POLAR w PSI

W ramach wizyty mgr inż. Dominika Rybki w Paul Scherrer Institut, Villingen, Szwajcaria w dniach 15.09-1.10.2014 zostały wykonane następujące prace: Przystosowanie oprogramowania Centralnego Trygera detektora POLAR do obsługi pakietów z modułów front-end z danymi o niestałej długości. Przedefiniowanie pakietów danych trygerowych. Praca nad dokumentem „Software Specification Design”. Dyskusja na temat dalszych planów rozwoju oprogramowania firmware ...

Prace nad POLAREM w IHEP

W dniach 14-27.08.2014 mgr inż. Dominik Rybka przebywał w Instytucie Fizyki Wysokich Energii IHEP w Beijin, Chiny. Celem wyjazdu było testowanie oraz przygotowanie modelu lotnego detektora Polar przed przekazaniem go do chińskiej agencji kosmicznej w celu wykonania testów integracyjnych z platformą satelitarną. W ramach wizyty zostały przeprowadzone następujące prace: Naprawa złącza JTAG umożliwiającego przeprogramowanie układów ...