Banner top

Home

Technologie informatyczne dla potrzeb obserwacji astrofizycznych w szerokim zakresie energetycznym

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UE

logo_700

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ISDC – Data Centre for Astrophysics, University of Geneva
DPNC – Department of Particle Physics, Faculty of Sciences, University of Geneva
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland